Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Проєкти нормативно-правових актів у 2019 р.

ДАТА Назва нормативного акту Повідомлення про оприлюднення Опис документу Додатки Звіти щодо консультацій з громадськістю
28.12.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про внесення зміни до наказу Міністерства фінансів України від 16 вересня 2019 року № 379» Повідомлення про оприлюднення      
28.12.2019 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" Повідомлення про оприлюднення   Додаток  
12.12.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України    від 11 лютого 2019 року № 60" Повідомлення про оприлюднення

Проєкт наказу розроблено з метою врегулювання положень Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

 
21.11.2019

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання іспитів при атестації аудиторів»

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проходження стажування»

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку безперервного професійного навчання аудиторів»

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку зарахування теоретичних знань»

Повідомлення про оприлюднення Проєкти наказів підготовлено на виконання вимог частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Додаток 1 Порядок складання іспитів при атестації аудиторів

Додаток 2 Порядок проходження стажування

Додаток 3 Порядок безперервного професійного навчання аудиторів

Додаток 4 Порядок зарахування теоретичних знань

Звіт 1.

 

Звіт 2.

 

Звіт 3.

 

Звіт 4.

 

06.11.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» Повідомлення про оприлюднення Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» підготовлено з метою забезпечення повноти відображення у бухгалтерському обліку інформації про використання коштів державного та місцевих бюджетів з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3
 
18.11.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» Повідомлення про оприлюднення

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» підготовлено з метою приведення деяких методичних рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативного правових актів з бухгалтерського обліку.

Додаток 1  
18.11.2019 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пунктів 9, 13 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом» Повідомлення про оприлюднення

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пунктів 9, 13 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 року № 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом» (далі – постанова № 1245) у відповідність до Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та досягнення цілі щодо зменшення часу на адміністрування податків, визначеної Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 року № 188-ІХ.

Додаток 1
Додаток 2
 
08.11.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про внесення зміни до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» Повідомлення про оприлюднення

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про внесення зміни до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» підготовлено відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України з метою актуалізації Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання та приведення їх у відповідність з нормативно- правовими актами, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 17.012018 № 55 (зі змінами) та наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35.

   
28.10.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про Комісію з атестації» Повідомлення про оприлюднення

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про Комісію з атестації» підготовлено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

   
15.10.2019

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»

Повідомлення про оприлюднення Проєкт постанови підготовлено з метою реалізації норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в частині визначення порядку відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.    
18.10.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності" Повідомлення про оприлюднення Проєкт підготовлено на виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Додаток  
3.09.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» Повідомлення про оприлюднення Проєкт наказу розроблено з метою врегулювання відносин при наданні електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, та приведення норм наказу № 557 у відповідність до вимог Закону № 2155, який визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами з контролюючими органами відповідно до вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Додаток 1
Додаток 2
 
23.08.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Методики проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проекту акта Кабінету Міністрів України та законопроекту, що вноситься у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України» Повідомлення про оприлюднення Проєкт наказу підготовлено з метою з метою удосконалення проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проєкту акта Кабінету Міністрів України та проєкту закону. Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
 
22.08.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України та Міністра внутрішніх справ України» Повідомлення про оприлюднення Проєкт наказурозроблено зметою налагодження взаємодії інформаційних систем Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України та Міністра внутрішніх справ України, для здійснення повноважень, визначених законодавством, виникла необхідність видання відповідного спільного наказу. Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
 
22.08.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України" Повідомлення про оприлюднення Проєкт наказу розроблено з метою визначення процедури надання Держгеокадастром інформації про земельні ділянки фізичних осіб з Державного земельного кадастру на запити Мінфіну у порядку автоматизованого обміну з метою здійснення Мінфіном повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат» та від 18.02.2016 № 137 «Про затвердження Порядку адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу». Додаток 1
Додаток 2
 
20.08.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про огляди витрат державного бюджету" Повідомлення про оприлюднення Проєкт наказу розроблено на виконання частини 10 статті 20 Бюджетного кодексу України, якою передбачено проведення оглядів витрат державного бюджету за рішенням Кабінету Міністрів України. При цьому організаційно-методологічні засади проведення оглядів витрат державного бюджету визначаються Міністерством фінансів України. Додаток 1
Додаток 2
 
15.08.2019 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461 і від 21 травня 2012 р. № 450». Повідомлення про оприлюднення Проектом постанови передбачається врегулювати питання:
  • застосування митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа у зв’язку із змінами принципу визначення бази оподаткування митними платежами згідно із Митним та Податковим кодексом України для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях для одержувачів – юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;
  • удосконалення форми митної декларації М-16, яка застосовується для декларування товарів, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях для громадян;
  • доповнення переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461, деякими новими товарами, у тому числі тими, з яких справляється акцизний податок згідно із змінами, внесеними законами до статті 215 Податкового кодексу України після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461.
Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

 
12.08.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» Повідомлення про оприлюднення Проєктом наказу передбачається внесення змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 86/28216, зокрема удосконалено порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями. Додаток  
12.08.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» Повідомлення про оприлюднення Проєкт наказу підготовлено з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема МСФЗ для малих та середніх підприємств, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Додаток  
09.08.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» Повідомлення про оприлюднення Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 “Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (ІВАN) в Україні”. З метою публічного обговорення зазначений проєкт наказу розміщено на офіційному вебсайті Державної казначейської служби України.    
02.08.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядкуформування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиноговнеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Повідомлення про оприлюднення

Мета проєкту - приведення Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (далі – Порядок), у відповідність із прийнятими законодавчими змінами.

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
 
01.08.2019 Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиноговнеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Повідомлення про оприлюднення

Мета проєкту - приведення Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 508/26953 (далі – Інструкція), у відповідність із прийнятими законодавчими змінами.

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
 
16.07.2019 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1993 р. No 863 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" Повідомлення про оприлюднення Проєкт постанови за власною ініціативою і відповідно до законів України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Бюджетного кодексу України.

 

 

Прийняття цього проєкту постанови дасть змогу привести акти Уряду, які регулюють питання переробки відходів і брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, у відповідність до законодавства, актуалізувати їх відповідно до сучасних умов ведення бізнесу на ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та сприятиме зменшенню адміністративного втручання у діяльність суб’єктів господарювання.

Додаток  
09.07.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту» Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено Міністерством фінансів України за результатами реалізації рекомендацій, підготовлених за підсумками оцінки (огляду) загального стану розвитку та функціональної спроможності внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади, яка здійснювалася Мінфіном у 2017 році на виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р, а також з урахуванням міжнародних практик у цій сфері. Метою проекту наказу є приведення Стандартів внутрішнього аудиту у відповідність до Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, та їх гармонізація з міжнародними стандартами внутрішнього аудиту. Додаток  
01.07.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оприлюднення інформації щодо розміру та напрямів використання технічної допомоги, отриманої Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу підготовлений з метою реалізації норм статті 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в частині визначення порядкуоприлюднення інформації щодо розміру та напрямів використання технічної допомоги, отриманої Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій. Додаток 1
Додаток 2
 
18.06.2019 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» Повідомлення про оприлюднення Проект постанови розроблено з метоюприведення Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджетуу відповідність із змінами,внесеними до законодавства. Додаток  
23.05.2019 Проект наказу Міністерства фінансів «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» https://www.treasury.gov.ua/ua Повідомлення про оприлюднення      
8.05.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року № 141" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено для приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України у відповідність із законодавством України, а саме пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 01.07.1997 № 141.    
7.05.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, витягу з реєстру платників єдиного податку та Порядку застосування спрощеної системи оподаткування" Повідомлення про оприлюднення Проект акта розроблений Мінфіном з метою забезпечення реалізації норм статті 299 Податкового кодексу України та реалізації суб’єктами господарювання законодавчого права щодо реєстрації платниками спрощеної системи оподаткування, отримання витягу з реєстру платників єдиного податку тощо. Прийняття проекту наказу, зокрема, забезпечить єдиний порядок ведення органами доходів і зборів реєстру платників єдиного податку, реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку, формування і надання Витягів з реєстру платників єдиного податку. Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5

Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8
Додаток 9
Додаток 10
Пояснювальна записка
 
26.04.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків» Повідомлення про оприлюднення Проектом наказу передбаченозатвердження відповідного порядку та форми (додаток до проекту наказу), що в свою чергу сприятиме забезпеченню додержання принципів державної регуляторної політики, досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Додаток 1
Додаток 2
 
26.04.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено Міністерством фінансів України за результатами реалізації рекомендацій, підготовлених за підсумками оцінки (огляду) загального стану розвитку та функціональної спроможності внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади, яка здійснювалася Мінфіном у 2017 році на виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р, а також з урахуванням міжнародних практик у цій сфері. Метою проекту наказу є удосконалення підходів до звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту. Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
 
26.04.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету" Повідомлення про оприлюднення На виконання вимог цього Закону, постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності» визнано такою, що втратила чинність
постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
державної форми власності».
Додаток 1
Додаток 2
 
17.04.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку " Повідомлення про оприлюднення Проектом наказу пропонується внести зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291 (далі – Інструкція № 291), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 186 (далі – План рахунків № 186), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. Додаток  
16.04.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії органів Державної фіскальної служби України та банків у процесі передачі інкасових доручень (розпоряджень) в електронній формі» Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено відповідно до вимог підпункту 191.1.22 пункту 191.1 статті 191 розділу І, пунктів 95.3 та 95.5 статті 95 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України та з метою нормативного врегулювання питання доставки засобами телекомунікаційного зв’язку інкасових доручень (розпоряджень), сформованих контролюючими органами в електронній формі, до банку платника для скороченнявитрат часу, людських ресурсів та бюджетних коштів, необхідних для доставки інкасових доручень (розпоряджень) в паперовій формі. Додаток  
10.04.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування Державною казначейською службою України загальної консолідованої фінансової звітності" Повідомлення про обговорення Проектом наказу передбачено затвердження Методичних рекомендацій щодо формування Державною казначейською службою України загальної консолідованої фінансової звітності за формами, визначеними Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629. Додаток  
04.04.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку призупинення бюджетних асигнувань" Повідомлення про обговорення Проект наказу розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України,Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 375, з метою удосконалення порядку застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді призупинення бюджетних асигнувань та приведення у відповідність до законодавства. Додаток1
Додаток2
 
3.04.2019 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 і від 14 червня 2017 р. № 425" Повідомлення про обговорення Прийняття постанови має на меті створення якісної та ефективної системи надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговуваннянаселення України, на рівні державних та міжнародних стандартів. Додаток
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4

Додаток 5
Пояснювальна записка
 
01.03.2019 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності" Повідомлення про оприлюднення Проектпостановипідготовлено з метою приведення Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2000 № 419 (далі – Порядок), у відповідність із законодавством, зокрема законами України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Додаток  
27.02.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено з метою приведення положень Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 10.12.2010 № 1536, у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування», прийнятого Верховною Радою України 06.12.2018, та удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Зміни до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм  
27.02.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України " Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України від 22.11.2018 № 2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», Закону України від 06.12.2018 № 2646-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування»; Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель»; Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 та з метою актуалізації положень деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з казначейського обслуговування бюджетних коштів та складання бюджетної звітності із врахуванням змін у законодавчих і нормативно-правових актах. Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 
08.02.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 року № 574" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено відповідно на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 грудня 2018 року №2646-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 23 січні 2019 року (протокол №3), та з метоюудосконалення окремих положень Інструкції щодо розмежування повноважень і відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм у процесі складання, затвердження та виконання бюджету. Додаток  
15.01.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту» Повідомлення про оприлюднення Проект наказу
розроблено з метою приведення актів Міністерства у відповідність до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 «Про затвердження Основних
засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001».
   
06.02.2019 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062» Повідомлення про оприлюднення Проект постановирозроблено з метою приведення у відповідність до вимог абзацу першого частинитретьої статті 26 Бюджетного кодексу України.