Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Моніторинг проєктів міжнародної технічної допомоги

Аналіз моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги за 2022 рік

Міністерство фінансів України протягом 2022 року брало участь у реалізації 9 проектів міжнародної технічної допомоги.

Проекти міжнародної технічної допомоги реалізовувалися за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччини, Японії, США, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу.

Основні напрямки надання допомоги:

- інституційна спроможність, прозорість бюджету, фіскальні ризики, податкова та митна система;

- підтримка малого та середнього підприємництва;

- реформа банків державного сектору;

- підтримка розвитку ІТ Мінфіну, підтримка напрямку бухгалтерського обліку і аудиту;

- покращення роботи державного фінансового сектора України у процесі впровадження структурних реформ та наближення до стандартів Європейського Союзу.

Також Міністерство фінансів України здійснює співробітництво в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Королівства Нідерландів в частині питань, що стосуються державного внутрішнього фінансового контролю у формі обміну знаннями, досвідом та експертами.

Вся допомога, що надавалась партнерами з розвитку Міністерству фінансів України в рамках проектів МТД, відповідала міжнародним зобов’язанням України згідно чинних міжнародних договорів, спільним середньостроковим стратегіям (програмам), досягненням Цілей сталого розвитку, схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, пріоритетам соціально-економічного розвитку України, зокрема Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1805-р, та Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471.

У 2022 році був успішно завершений проект «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»

Партнер з розвитку: Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ)

В рамках проекту допомога Міністерству фінансів України здійснювалася у формі проведення експертиз, обміну інформацією, надання консультацій щодо проведення реформ, здійснення перекладів, семінарів, навчальних заходів, а також облаштування технічної інфраструктури Міністерства фінансів України шляхом придбання та подальшої  безоплатної передачі на баланс офісної техніки відповідно до плану закупівель та актів приймання-передачі.

В рамках проекту відповідно до положень Угоди з виконання проекту створено координаційний орган (Координаційна робоча група), до складу якого входили представники усіх залучених до реалізації проекту органів державної влади та установ.

Результатами реалізації проекту є:

- зміцнення інституційних спроможностей по відношенню до управління персоналом та комунікації;

- посилення передумов для впровадження міжнародних стандартів та стандартів ЄС;

- розвиток державних інформаційних систем та ресурсів, які забезпечують прозорість системи управління державними фінансами;

- професійне та публічне обговорення участі та повноважень відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю.

Загальний аналіз реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у 2022 році

Результати моніторингу проектів за 2022 рік

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: Інституційна спроможність по відношенню до управління персоналом та комунікації

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: Цифрові та правові передумови для зростання охоплення ініціативи прозорості

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: Значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю та розбудова діалогу у сфері фінансового нагляду - Державна аудиторська служба України

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: Значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю та розбудова діалогу у сфері фінансового нагляду - Рахункова палата України

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: передумови для реалізації стандартів ЄС та міжнародних податкових стандартів

Конкурентоспроможна економіка України

Продовження інституційної підтримки в рамках проекту архітектури реформ в Україні (АРУ)

Фінансування малих та середніх підприємств у рамках Східного партнерства – Етап ІІ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: допомога щодо організації стрес-тестування системи гарантування

Програми підтримки управління державними фінансами України (EU4PFM): компоненти 3 і 4

Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні

Радник для Міністра фінансів України