Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Моніторинг проєктів міжнародної технічної допомоги

Міністерство фінансів України протягом 2021 року брало участь у реалізації 12 проектів міжнародної технічної допомоги.
Проекти міжнародної технічної допомоги у 2021 році реалізовувалися за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччини, Японії, США, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Cоюзу та Світового банку, Міністерство фінансів Королівства Нідерланди.

Основні напрямки надання допомоги:

- інституційна спроможність, прозорість бюджету, фіскальні ризики, податкова та митна система;
- підтримка малого та середнього підприємництва;
- реформа банків державного сектору;
- підтримка здійснення реформ в Україні;
- підтримка розвитку ІТ Мінфіну, підтримка напрямку бухгалтерського обліку і аудиту;
- покращення роботи державного фінансового сектора України у процесі впровадження структурних реформ та наближення до стандартів Європейського Союзу.

Також Міністерство фінансів України здійснює співробітництво в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Королівства Нідерландів в частині питань, що стосуються державного внутрішнього фінансового контролю у формі обміну знаннями, досвідом та експертами. 

Вся допомога, що надавалась Партнерами з розвитку Міністерству фінансів України в рамках проектів МТД відповідала міжнародним зобов’язанням України, згідно чинних міжнародних договорів, спільним середньостроковим стратегіям (програмам), досягненням Цілей сталого розвитку, схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, пріоритетам соціально-економічного розвитку України, зокрема Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 та Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471.

Загальний аналіз реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги:

Аналіз моніторингу проектів міжнародної технічної допомоги за 2021 рік

Результати моніторингу проєктів:

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: цифрові та правові передумови для зростання охоплення ініціативи прозорості

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: «значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю та розбудова діалогу у сфері фінансового нагляду» - Державна аудиторська служба України

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: «значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю та розбудова діалогу у сфері фінансового нагляду» - Рахункова палата України

Ефективне управління державними фінансами ІІІ. Напрям: передумови для реалізації стандартів ЄС та міжнародних податкових стандартів

Програма підтримки управління державними фінансами України (EU4PFM): компоненти 3 і 4

Розвиток системи управлінського обліку

Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні

Фінансування малих та середніх підприємств у рамках Східного партнерства – Етап ІІ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: сприяння у реструктуризації боргових зобов’язань та дотриманні вторинного законодавства ЄС

Централізація

Продовження інституційної підтримки в рамках проекту архітектури реформ в Україні (АРУ)

Радник для Міністра фінансів України

Зміцнення управління державними ресурсами – Частина Б «Підтримка впровадження Стратегії управління державними фінансами»

Підтримка реалізації німецького фінансового співробітництва з Україною