Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Основна інформація

Правове регулювання державного боргу та гарантованого державою боргу, місцевого боргу та місцевого гарантованого боргу в Україні здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного Кодексу України та інших нормативно-правових актів у сфері управління боргом.

Управління державним та гарантованим державою боргом здійснюється Міністерством фінансів України в межах повноважень, визначених законодавством України, зокрема Мінфін:

 • розробляє та погоджує нормативно-правові акти з питань управління державним боргом;
 • здійснює управління ризиками, пов’язаними з державним боргом;
 • здійснює прогноз фінансування державного бюджету;
 • здійснює державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;
 • здійснює оперативний облік державного та гарантованого державою боргу;
 • веде реєстр державних гарантій;
 • здійснює погашення та обслуговування державного боргу;
 • здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань, за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду;
 • здійснює на відкритих аукціонах продаж прав вимоги простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • здійснює заходи, спрямовані на підвищення привабливості інвестування в державні цінні папери України, і комплексні заходи з поліпшення кредитного рейтингу України;
 • затверджує порядок відбору та функціонування первинних дилерів;
 • затверджує та оприлюднює графік первинного розміщення державних цінних паперів

Міністерство фінансів України відповідно до законодавства України також:

 • вчиняє за рішенням Кабінету Міністрів України правочини щодо надання гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет України;
 • здійснює погодження залучення державними підприємствами кредитів (позик) та надання гарантій або поруки щодо внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик);
 • погоджує обсяг та умови здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій.