Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Акти антикорупційного законодавства

1. Міжнародні акти:

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

2. Кодекси України:

Кримінальний Кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

3. Закони України:

Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VIII

Про державну службу від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII

Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ

Про очищення влади від 16 вересня 2014 р. № 1682-VIІ

Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII

Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції від 02.10.2019 № 140-IX

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції від 17.10.2019 № 198-IX

Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI

Про інформацію від 02.10.1992 № 2657-XII

4. Нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 квітня 2018 року № 167/54/18 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення»

Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 вересня 2020 року № 408/20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2020 року за № 1034/3531

Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194

«Про затвердження Антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції на 2021 – 2022 роки» затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.12.2020 року №610/20

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 березня 2020 року № 112/20

Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 квітня 2020 року № 127/20

Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 100/20

Порядок внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04 травня 2020 року № 167/20

Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги (Роз’яснення НАЗК № 6 від 09.07.2020)

Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (Роз’яснення НАЗК № 7 від 14.07.2020)

Методологія проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції (наказ НАЗК № 109/23 від 18.05.2023)

5. Нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань запобігання корупції»

Наказ Міністерства фінансів України від 21 травня 2024 року № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Міністерстві фінансів України, керівників юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України»

Наказ від 15 серпня 2023 року № 436 "Про затвердження Кодексу етичної поведінки працівників Міністерства фінансів України"

Наказ від 15 лютого 2023 року № 97 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2022 року № 428»

Наказ від 13 грудня 2022 року № 428 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття і розгляду, перевірки та належного реагування у Міністерстві фінансів України на повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесені викривачами»

Наказ від 13 грудня 2022 року № 427 «Про внесення змін до Положення щодо впровадження в апараті Міністерства фінансів України механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Наказ від 07 грудня 2022 року № 419 «Про затвердження Порядку проведення перевірок за дотриманням антикорупційного законодавства у діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України»

Наказ від 24 жовтня 2022 року № 345 «Про затвердження Положення щодо впровадження в апараті Міністерства фінансів України механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Наказ від 16 вересня 2022 року № 293 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо внутрішньої процедури перевірки факту подання декларацій та взаємодії структурних підрозділів у Міністерстві фінансів України»

Наказ від 26 травня 2021 року № 295 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внутрішньої процедури перевірки факту подання декларацій та взаємодії структурних підрозділів у Міністерстві фінансів України»

Антикорупційна програма Міністерства фінансів України на 2018-2020 роки (затверджена наказом від 20 липня 2018 року № 626)

Наказ від 8 липня 2019 року № 290 «Про затвердження Змін до Антикорупційної програми Міністерства фінансів України на 2018-2020 роки»

Наказ від 20 червня 2018 року № 593 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій організації у Міністерстві фінансів України роботи із повідомленнями про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, внесеними викривачами»

Наказ від 2 липня 2018 року № 569 «Про затвердження Методичних рекомендацій організації у Міністерстві фінансів України роботи із повідомленнями про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, внесеними викривачами»

Наказ від 20 червня 2018 року № 570 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою, або подарунком, які особа отримала чи виявила у своєму службовому приміщенні»