Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Банки державного сектору

Державні банки займають суттєву долю в національній банківській системі.

На даний час одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства фінансів України є реформування державного банківського сектору.

З цією метою Міністерством фінансів за участі Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації та Європейського банку реконструкції та розвитку було розроблено та запроваджуються «Засади стратегічного реформування державного банківського сектору» 

Ключовими завданнями, що визначені в Засадах є докорінний перегляд принципів та механізмів корпоративного управління державними банками та cфокусування бізнес- та операційних моделей державних банків з метою досягнення найвищої ефективності їх діяльності.

Забезпечення  діяльності наглядових рад державних банків відповідає рекомендаціям ОЕСР, Базельського Комітету з питань банківського нагляду виходячи з наступних принципів:

  • призначення до складу наглядових рад незалежних членів (щонайменше 2/3 складу )
  • створення спеціалізованих комітетів наглядової ради (з аудиту, з управління ризиками, кадрів та винагороди);
  • ринкові механізми оплати праці (винагорода членів наглядових рад державних банків повинна бути близькою до рівня винагороди в приватному секторі).

Досягнення мети держави для державних банків потребує суттєвої перебудови моделі ведення бізнесу та впровадження нових управлінських механізмів.

Подальший розвиток банків буде сфокусовано на двох основних напрямках перетворень:

  • максимальна орієнтація на цільові клієнтські сегменти, задоволенні повного обсягу потреб у фінансових послугах клієнтів і тим самим максимізація доходів;
  • реформування операційних моделей.

Запровадження засад стратегічного реформування державного банківського сектору забезпечить:

  • удосконалення принципів та механізмів корпоративного управління;
  • підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності державних банків;
  • перетворення  державних банків із збиткових у прибуткові. Тим самим зекономить кошти на щорічну докапіталізацію банків із бюджету, та натомість створить додаткове джерело надходжень до бюджету від прибутків держбанків.

Офіційні документи:

Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки

Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічні принципи)

Рамкова угода АТ "Укрексімбанк"

Рамкова угода АТ "Ощадбанк"

Рамкова угода АТ КБ "ПриватБанк"

Рамкова угода АБ "УКРГАЗБАНК"