Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Спільні операційні програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020

У грудні 2016 року Урядом України та ЄС було укладено 4-ри Угоди про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва (ППС) «Україна – Польща – Білорусь 2014-2020 роки», «Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія 2014-2020 роки», «Україна – Румунія 2014-2020 роки», «Басейн Чорного моря 2014-2020 роки».

Виконання програм прикордонного співробітництва сприятиме ефективній та взаємовигідній співпраці прикордонних регіонів України та країн-партнерів шляхом реалізації спільних проектів; обміну досвідом та кращими практиками з країнами - партнерами в різних сферах для сприяння вирішенню спільних проблем розвитку; залученню додаткових ресурсів для збалансованого розвитку та підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 554 «Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020» здійснювати функції з управління та контролю за виконанням ППС уповноважено:

  • Секретаріат Кабінету Міністрів України - Національний орган управління;
  • Міністерство фінансів України (разом з Держаудитслужбою, Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (за згодою) та Аудиторською палатою (за згодою) - Національний контрольно-контактний пункт (НКПП);
  • Рахункова палата України - Національний орган з аудиту;
  • Міністерство внутрішніх справ – Національний контактний пункт (відповідно до положень Угод про фінансування програм).

Міністерство фінансів України відповідно до покладених на нього завдань виконує функції Національного контрольного-контактного пункту, що передбачають забезпечення створення системи з перевірки витрат, понесених бенефіціарами в рамках проектів, відповідно до Угод про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва.

Основними завданнями НКПП є:

  • координація роботи з виконання функцій, пов’язаних з організацією та здійсненням перевірки витрат за проектами в рамках ППС ЄІС 2014-2020 на території України відповідно до Угод про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва;
  • формування відкритого переліку незалежних аудиторів (на підставі конкурсного відбору), які будуть  залучені до перевірки витрат за проектами в рамках Програм;
  • надання допомоги Органу управління, Спільному технічному секретаріату у проведенні відповідних навчань та тренінгів незалежних аудиторів;
  • забезпечення здійснення контролю якості роботи незалежних аудиторів на вимогу Органу управління, Спільного технічного секретаріату шляхом залучення Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Аудиторської палати;
  • надання допомоги Органу управління у поверненні неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту.