Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Одноразове добровільне декларування

З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали на дату їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року) та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі з урахуванням вимог, встановлених розділом ІІ Податкового кодексу України (далі – Кодексу), та особливостей, встановлених підрозділом 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

Хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням?

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також  фізичні особи, які не є резидентами, але які були резидентами на дату отримання (набуття) об’єктів декларування чи на дату нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків

Особи, які не можуть скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням

Заборонено подавати декларацію:

-неповнолітнім та недієздатним особам;

-особам, які у період з 2005 року подавали декларацію відповідно до антикорупційного законодавства;

-особам, до яких застосовані спеціальні економічні та інші заходи (санкції.)

Об’єкти одноразового (спеціального) добровільного декларування:

-валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики);

-нерухоме майно (нерухомість в Україні та за кордоном; обʼєкти незавершеного будівництва);

- рухоме майно (транспортні засоби та інші самохідні машини механізми), інше цінне рухоме майно;

- цінні папери та корпоративні права (цінні папери; частки (паї) у майні юридичних осіб, акції, корпоративні права в інші, ніж цінні папери, формі; фінансові інструменти);

- грошові активи (грошові кошти*, банківські метали на рахунках в Україні та за кордоном; права вимоги на суми заборгованості за позиками, підтверджені договорами).

*готівка заборонена до декларування без внесення на спеціальні рахунки у банках в Україні.

Об’єкти, які не підпадають під одноразове (спеціальне) добровільне декларування:

- квартира/квартири загальною площею не більше 120 м кв або житловий будинок/будинки загальною площею не більше 240 м кв;

- некомерційні нежитлові будівлі загальною площею не більше 60 м кв;

- земельні ділянки в межах норм безоплатної передачі;

-один транспортний засіб особистого некомерційного використання за визначеними критеріями;

- інші активи, крім вже зазначених, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. гривень на 1 вересня 2022 року (дату завершення декларування).

Ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування:

- 2,5 % (при придбанні ОВДП);

- 5 % (для валютних цінностей та майна в Україні);

- 9 % (для валютних цінностей та майна за межами України).

Як альтернативу ставці 9 % може бути застосована платником ставка 11,5 % із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

При цьому, з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року ставка збору 9 % застосовується у пільговому розмірі 7 %. Як альтернативу ставці 7 % платник податків може обрати ставку 9,5 % із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.

Ставка 18 %  – у разі встановлення ДПС порушення декларантом деяких вимог щодо умов розміщення валютних цінностей у банківських та/або в інших фінансових установах та/або відсутності копій документів, що передбачені умовами декларування.

Строки сплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування:

 Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом: першого платежу - протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; другого платежу - до 1 листопада 2023 року; третього платежу - до 1 листопада 2024 року.

Якщо сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, визначена в уточнюючій декларації, є більшою за суму збору, сплачену на підставі попередньо поданої одноразової (спеціальної) добровільної декларації, декларант, який подав відповідну декларацію, зобов’язаний сплатити суму недоплати збору в розмірі такої різниці протягом 30 календарних днів з дати подання уточнюючої декларації.

Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

Приклади заповнення одноразової добровільної декларації:

1. Декларація при сплаті збору без розстрочки

2. Декларація при сплаті збору з розстрочкою

Покрокова інструкція подання декларації
 

Більш детально про процедуру за посиланням

Нормативно-правові акти:

Закон України від 15 червня 2021 року № 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету»;

Наказ Мінфіну «Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання» (від 02.08.2021 № 439, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2021 року за № 1090/36712).