Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

MLI

Багатостороння конвенція (MLI – Multilateral Instrument) – це багатосторонній договір, розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) у цілях боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (далі – План BEPS), який дозволяє одночасно внести зміни до всіх або деяких чинних міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

MLI є кроком 15 Плану дій BEPS, приєднавшись до якого Україна одночасно виконує крок 6 «Запобігання зловживаннями у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування» та крок 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів», які входять до мінімального стандарту Плану дій BEPS та є обов’язковими до виконання Україною.

Завантажити текст MLI:

  • Англійська версія

https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf

  • Український офіційний переклад:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-16#n2

23 липня 2018 року у м. Лондон першим заступником Міністра фінансів України від імені України було підписано Конвенцію MLI.

28 лютого 2019 року Верховна Рада України схвалила розроблений Міністерством фінансів України Закон України № 2692-VIII «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування», який набрав чинності 02 квітня 2019 року.

Зазначений Закон можна завантажити за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2692-19

Офіційну позицію України щодо MLI, яку 08 серпня 2019 року було передано Депозитарію ОЕСР при здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти, можна знайти тут:

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-ukraine-instrument-deposit.pdf

Для України Конвенція MLI набрала чинності 01 грудня 2019 року

Поточний статус держав, які підписали зазначену Багатосторонню конвенцію, та їх офіційні позиції можна знайти на вебсайті ОЕСР:

https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf.

Синтезовані тексти щодо застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування з урахуванням змін, внесених відповідно до MLI

Україна - Індія 

Україна - Ірландія 

Україна - Ісландія

Україна - Канада

Україна - Люксембург 

Україна - Південно-Африканська Республіка

Україна - Польща  

Україна - Румунія

Україна - Сербія 

Україна - Словаччина 

Україна - Фінляндія

Україна - Японія 

Україна - Кіпр 

 

Угода MLI щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування: Які зміни очікуються? from Ministry of Finance of Ukraine