Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини на шляху демократичних перетворень з 1993 року. Станом на 31.12.2019 року 352 національних і 52 іноземних фахівців, а також 6 радників з розвитку представляють GIZ в Україні. Крім того, 7 інтегрованих експертів працюють безпосередньо в українських органах управління, торгово-промислових палатах, університетах та неурядових організаціях. З 2009 року GIZ має представництво в Києві (GIZ Бюро в Україні).

Назва проекту:

Ефективне управління державними фінансами lll

Замовник:

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Виконавець:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Політичний партнер:

Міністерство фінансів України

Територія діяльності:

Київ

Тривалість:

07/2019 – 06/2022

Контакти:

Томас Мейєр / thomas.meyer@giz.de

 

За дорученням Федерального Уряду Німеччини GIZ надає підтримку  Міністерству фінансів України в ініціюванні та реалізації реформ задля створення прозорої, ефективної та підзвітної системи державних фінансів.

За підтримки GIZ у 2019 – 2020 роках, на базі магістерської програми “Фіскальне адміністрування” Університету державної фіскальної служби України, для співробітників Державної податкової служби реалізований проєкт дуальної освіти, що передбачає поєднання навчання у закладах освіти та навчання на робочому місці.

Під час тренінгів працівники Міністерства та податкових органів отримують знання щодо стандартів оподаткування в країнах ЄС та у світі, що сприяє їх подальшому успішному запровадженню в Україні

За підтримки GIZ створено три інтернет-платформи: ProZorro, ProZorro.Sale та E-Data, збільшення користувачів якими позитивно впливає на прозорість фінансової системи. E - Data, зокрема його складова open budget, spending, є найбільш відкритою базою даних публічних фінансів України і дозволяє переглянути відомості щодо використання бюджетних коштів. Статистика свідчить, що на сьогодні такою можливістю щодня користуються біля 20 000 осіб. Завдяки ProZorro публічні закупівлі є відкритими для громадськості.

У 2018 році Україна була відзначена Інститутом міжнародних фінансів як країна з перехідною економікою, яка досягла найбільшого прогресу у забезпеченні прозорості публічних даних та стосунків з інвесторами. Також було відзначено, що суттєво покращилась ефективність бюджетної системи України: Міністерство фінансів розробило зміни до Бюджетного кодексу щодо запровадження середньострокового бюджетного планування, які були схвалені Верховною Радою України наприкінці 2018 року;  вчасно (з дотриманням строків, передбачених Бюджетним кодексом України) було ухвалено закони України Про Державний бюджет України на 2018, 2019 та 2020 роки.  

Проведені заходи:

Практичний семінар «Подальша адаптація українського законодавства до законодавства ЄС, у зв’язку із набуттям Україною статусу кандидата ЄС (перехідний період). Певні статті Системної Директиви ЄС про ПДВ»

Практичний семінар «Глобальні ініціативи ОЕСР – Pillar 1. та Pillar 2. (BEPS 2.0). Оподаткування доходів нерезидентів на території Німеччини. Огляд директив ЄС з питань адміністративного співробітництва (DAC директив)»

Практичний семінар «Подальша адаптація українського законодавства до законодавства ЄС в сфері податку на додану вартість, у зв’язку із набуттям Україною статусу кандидата ЄС (перехідний період)»

Практичний семінар «Механізми вирішення податкових спорів (процедура взаємного узгодження (Mutual Agreement Procedure - МАР), арбітраж, процедура вирішення податкових суперечок (tax dispute resolution). Досвід та правові норми Німеччини. Обговорення правових норм України»

Практичний семінар «Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій, які здійснюються на ринку електричної енергії в країнах ЄС»

Практичний семінар «Глобальні ініціативи ОЕСР – Pillar 1 та Pillar 2. Процедура взаємного узгодження (Mutual Agreement Procedure - МАР): консультації стосовно МАР, досвід Німеччини, правові норми в Україні»

Парактичний онлайн-семінар «Положення щодо введення в обіг тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет і їхня імплементація в національне право. Розгляд положень Закону Німеччини про модернізацію оподаткування тютюнових виробів»

Практичний онлайн-семінар «Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій, які здійснюються на ринку електричної енергії, та операцій з віртуальними активами в країнах ЄС»

Практичний он-лайн семінар «Положення щодо введення в обіг тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет та їх імплементація в національне право»

Практичний он-лайн семінар на тему: «Імплементація у національне податкове законодавство положень Директиви 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему ПДВ стосовно інвестиційного золота»

Практичний он-лайн семінар (із циклу семінарів) на тему: «Система відстежуваності тютюнових виробів в Європейському Союзі. Положення щодо введення в обіг тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет і їх імплементація в національне право».

Практичний он-лайн семінар на тему: «Система оподаткування і транспортування підакцизних товарів у Європейському Союзі та її імплементація в національне право в рамках оподаткування продуктів енергії, електричної енергії, спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Представники Мінфіну взяли участь в семінарі з вивчення міжнародного досвіду у сфері оподаткування ПДВ операцій з інвестиційним золотом

Працівники Мінфіну та ДПС взяли участь в практичному семінарі з впровадження автоматичного обміну інформацією (AEOI)