Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

CRS (Загальний стандарт звітності)

Україна є учасником міжнародного глобального руху, що має на меті забезпечення більш прозорого податкового середовища, та  робить активні кроки до ефективного впровадження міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією.

Необхідність імплементації міжнародних стандартів визначено не лише внутрішньодержавними програмними документами Уряду, а й міжнародними зобов’язаннями, які Україна взяла на себе і як член Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією, і в контексті активізації євроінтеграційних процесів.

Одним із таких стандартів є Стандарт щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей, загальновідомий як Common Reporting Standard (CRS).

Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) або Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (далі − Загальний стандарт звітності CRS або Стандарт CRS) – це міжнародний стандарт, схвалений Радою ОЕСР 15 липня 2014 року, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (далі – Багатостороння угода MCAA CRS).

Відповідно до Загального стандарту звітності CRS фінансові установи країни-учасниці зобов’язані здійснювати належну комплексну перевірку (due diligence) фінансових рахунків та серед власників рахунків (у певних випадках і серед їх контролюючих осіб) виявляти осіб, які є податковими резидентами інших юрисдикцій-партнерів з обміну інформацією. Інформація про такі рахунки подається фінансовими установами до компетентного органу країни-учасниці, який надалі надсилає відомості про фінансові рахунки юрисдикціям, резидентами яких є власники та контролюючі особи власників фінансових рахунків.

Варто зазначити, що імплементація Стандарту CRS координується Секретаріатом ОЕСР з метою забезпечення уніфікованого підходу юрисдикцій до його тлумачення та застосування, а впровадження цього міжнародного стандарту в українське законодавство та практику здійснюється за підтримки Глобального форуму з питань прозорості та обміну інформацією для податкових цілей та Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM).

Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами Європейського Союзу. З метою приєднання України до цієї міжнародної системи автоматичного обміну інформацією Уряд України в серпні 2021 року надіслав лист до Секретаріату ОЕСР, яким офіційно висловив намір імплементувати Загальний стандарт звітності CRS та приєднатися до Багатосторонньої угоди СRS (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 978-р «Про схвалення проекту листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно впровадження Стандарту щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях»). 

Для забезпечення виконання взятих міжнародних зобов’язань у серпні 2022 року Державна податкова служба України як компетентний орган України приєдналася до Багатосторонньої угоди CRS, яка передбачає забезпечення відповідності національного законодавства та практики вимогам Загального стандарту звітності CRS.

З цією метою 20 березня 2023 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» (далі – Закон 2970-ІХ), який набрав чинності 28.04.2023.

З 1 липня 2023 року Закон 2970-ІХ вимагає від підзвітних фінансових установ України  застосовувати заходи належної перевірки до фінансових рахунків для встановлення того, чи є рахунки підзвітними. Якщо рахунок є підзвітним, фінансова установа зобов’язана включити відомості про рахунок до звіту про підзвітні рахунки та подати цей звіт до Державної податкової служби України.

Нові вимоги щодо перевірки фінансових рахунків та подання за ними звітності до ДПС застосовуються до чотирьох категорій організацій, визначених розділом VIII Загального стандарту звітності CRS: депозитарна установа (банки, кредитні спілки та ін.); кастодіальна установа (депозитарні установи, що здійснюють депозитарну діяльність, номінальні утримувачі); інвестиційна компанія (інвестиційні фірми, інститути спільного інвестування, компанії з управління активами та ін.); визначена страхова компанія (страховики, недержавні пенсійні фонди).

Стандарт CRS містить окремі правила належної перевірки для рахунків відкритих до та починаючи з 1 липня 2023 року. Залежно від цього встановлені окремі правила належної перевірки рахунків та строки для завершення цієї перевірки.

Строки завершення належної комплексної перевірки (НП) фінансових рахунків:

Роз’яснення для фінансових установ щодо практичних питань тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS висвітлює:

- правову основу імплементації Загального стандарту звітності CRS;

- допустимі відхилення від тексту стандарту під час його імплементації у законодавство України;

- які організації є підзвітними фінансовими установами, на які поширюються вимоги статті 393 Податкового кодексу;

- які організації є непідзвітними фінансовими установами;

- які рахунки та послуги є фінансовими рахунками;

- виключені рахунки тощо.

Оновлений інформаційний лист «Практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS»

Додаткові матеріали та посилання:

CRS (усі частини)

Загальний стандарт звітності CRS українською мовою

Загальний стандарт звітності CRS англійською мовою

Переклад Коментаря до Загального стандарту звітності CRS

Офіційний переклад Багатосторонньої Угоди MCAA CRS

Порядок застосування Загального стандарту звітності CRS, затверджений наказом Мінфіну від 26.05.2023 № 282

Порядок взяття на облік та зняття з обліку підзвітних фінансових установ для цілей Багатосторонньої угоди MCAA CRS, затверджений наказом Мінфіну від 30.08.2023 № 468 (зі змінами)

Порядок заповнення та подання Звіту про підзвітні рахунки (CRS), затверджений наказом Мінфіну від 25.09.2023 № 516 (зі змінами)

Порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог Загального стандарту звітності CRS щодо інститутів спільного інвестування, затверджений наказом Мінфіну від 07.12.2023 № 674

Презентація щодо імплементації CRS Стандарту

Запис трансляції презентації щодо імплементації CRS Стандарту

Презентація «Особливості застосування Загального стандарту звітності CRS для ІСІ»

Презентація воркшопу CRS 20-21.06.23 українською

Презентація воркшопу CRS_20-21.06.23 англійською

Відеозапис воркшопу з питань застосування CRS Стандарту, частина 1

Відеозапис воркшопу з питань застосування CRS Стандарту, частина 2

Вебпортал ОЕСР з питань автоматичного обміну інформацією

Е-дайджест щодо обов’язків підзвітних фінансових установ

Для забезпечення належної консультативної підтримки всіх зацікавлених сторін функціонує електронна поштова скринька −  crs.info@tax.gov.ua.

Звертаємо також увагу, що на сайті Мінфіну оприлюднені для ознайомлення Рекомендації для підзвітних фінансових установ щодо розробки форми документу самостійної оцінки CRS та роз’яснення з актуальних питань впровадження в Україні вимог Загального стандарту звітності CRS.