Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Відбір та оцінка первинних дилерів

Етапи проведення відбору первинних дилерів

1. Міністерство фінансів повідомляє про проведення відбору первинних дилерів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів інформації про його проведення не пізніше ніж за 10 робочих днів до його проведення.

2. Учасники до встановленого терміну подають до Міністерства в одному примірнику: заяву про участь у відборі, підписану офіційно уповноваженою особою та завірену печаткою; - документ, що підтверджує сплачений статутний капітал, еквівалентний не менш як 10 млн. євро;

завірену копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;

інформацію про загальний обсяг торгівлі ОВДП, який повинен становити не менш як 1 млрд. гривень – довідку, надану Національним банком України та завірену його печаткою (оригінал або копію, завірену в установленому порядку).

3. У встановлений після завершення подання документів термін комісія звідбору та оцінки функціонування первинних дилерів (далі – комісія) здійснює оцінку учасників. Обсяги придбання ОВДП в розмірі 1 млн. гривень оцінюються як 0,001 бала за умови, якщо загальний обсяг торгівлі ОВДП становить не менш як 1 млрд. гривень. Результат відбору та оцінка учасників оголошується шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.

4. За результатами відбору з учасниками, які пройшли відбір, укладаються договори про співпрацю на ринку державних цінних паперів.

5. Міністерство фінансів повідомляє Національний банк про переможців відбору з метою забезпечення їх участі у розміщеннях ОВДП відповідно до Постанови НБУ від 18 червня 2003 року № 248 (із змінами).