Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Прогрес у сфері екології, соціальної відповідальності та ефективного управління в Україні

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016–2017 років тривав широкомасштабний та всеосяжний процес адаптації Цілей сталого розвитку з урахуванням українського контексту. Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги специфіку національного розвитку. Результатом цієї роботи стала національна система, яка складається із 86 завдань національного розвитку.

Національні завдання, індикатори для моніторингу виконання завдань та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року відображено в Національній доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна”

Створена національна система завдань та показників Цілей сталого розвитку забезпечує міцну основу для подальшого комплексного моніторингу країни. Загалом, 17 цілей та 86 національних завдань інкорпоровані у 145 нормативно-правових актів Уряду, на реалізацію цілей і завдань спрямовано 1052 завдання та 3465 заходів, закріплених у цих актах.

Для встановлення стратегічних рамок сталого розвитку України на період до 2030 року Мінекономрозвитку очолило інклюзивний процес національної локалізації ЦСР, який тривав протягом 2016 року за участі профільних міністерств та відомств, агентств ООН в Україні, міжнародних організацій, бізнес-спільноти, експертного середовища, громадських організацій (насамперед таких, які представляють інтереси найбільш вразливих груп населення) та громадянського суспільства. Науковий супровід здійснювався Національною академією наук України.

Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні

Моніторинговий звіт "Цілі сталого розвитку: Україна 2020"

Моніторинговий звіт “Цілі сталого розвитку: Україна 2019”

Більше про Цілі Сталого Розвитку в Україні: на вебсайті http://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/menu.htm