Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності 2022 року (доповнюється)

У цьому розділі розміщуються переклади Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) 2022 року з повної версії МСФЗ 2022 після їх актуалізації, погодження Радою з МСФЗ при Мінфіні та схвалення Фондом МСФЗ (м. Лондон, Велика Британія).

МСФЗ (завантаження документів за переліком)

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

МСФЗ 11 «Спільна діяльність»

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»

МСФЗ 16 «Оренда»

МСФЗ 17 «Страхові контракти»

МСБО (завантаження документів за переліком)

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

МСБО 41 «Сільське господарство»