Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Міжнародні стандарти

Директива 2015/849 Європейського Парламенту і Ради від 20.05.2015 «Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення зміни до Регламенту Європейського Парламенту і Ради № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС» (зі змінами)

Директива ЄС (ЄС) 2018/843 Європейського Парламенту та Ради від 30.05.2018 «Про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання коштів та фінансування тероризму та внесення змін до Директив 2009/138/ЄС та 2013/36/ЄС»

Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/1153 від 20.06.2019 «Про встановлення правил, що сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання окремим кримінальним правопорушенням, їх виявлення, розслідування або кримінального переслідування, та про скасування Рішення Ради 2000/642/ЮВС»

Керівництво FATF із застосування суб’єктами державного фінансового моніторингу ризикорієнтованого нагляду

Керівництво FATF щодо бенефіціарної власності юридичних осіб