Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Колегія Міністерства

Колегія Міністерства є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також відповідно наказами керівника Міністерства.

Персональний склад