Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Внутрішній аудит

У Міністерстві фінансів України створено та функціонує Відділ внутрішнього аудиту, який проводить оцінку ефективності системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та десятків інших процесів, які щодня складають роботу Міністерства. Рекомендації Відділу лягають в основу планів розвитку Міністерства та роблять його роботу ще більш ефективною.

1. Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міністерства фінансів України на 2022-2024 роки

2. Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міністерства фінансів України на 2022 рік

3. Декларація внутрішнього аудиту Міністерства фінансів України

4. Положення про Відділ внутрішнього аудиту, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2021 № 645 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2022 № 276)

5. Положення про здійснення внутрішнього аудиту в системі Міністерства фінансів України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2022 № 172

6. Порядок здійснення ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту в системі Міністерства фінансів України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2021 № 731