Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Таксономія

Ці матеріали підготовлені персоналом Фонду МСФЗ. Вони не були схвалені Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Ці матеріали створено для допомоги індивідуальним особам у запровадженні та послідовному застосуванні МСФЗ та розумінні, як використовується XBRL. 

Повідомлення про авторське право: всіма правами, включаючи авторське право, стосовно вмісту цієї веб-сторінки володіє Фонд МСФЗ. Цей вміст може відтворюватися з дозволу Міністерства фінансів України.

Наказ Міністерства фінансів України від 13.11.2020 № 709 "Про затвердження перекладу Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності"

Додаток до наказу від 13.11.2020 № 709

На інформаційному вебсайті Системи фінансової звітності (www.frs.gov.ua) розміщена Таксономія UA XBRL МСФЗ та методичні матеріали, які стосуються складання фінансової звітності в єдиному електронному форматі.

На офіційному вебсайті Фонду МСФЗ (www.ifrs.org) розміщено переклад українською мовою таксономії фінансової звітності за МСФЗ 2020 року, а також Ілюстровані посібники з таксономії фінансової звітності за формами фінансової звітності та за стандартами МСФЗ (https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-taxonomy/ifrs-taxonomy-translations/).

Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, встановлено, що фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. 

З метою проведення підготовчих заходів щодо подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі Мінфіном, НКЦПФР, НБУ та Нацкомфінпослуг (далі ‒ Регулятори) підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності (далі ‒ Меморандум).

Пунктом 2.1 Меморандуму передбачено, що запровадження системи фінансової звітності дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі підготовленої відповідно до Таксономії фінансової звітності затвердженої та опублікованої Міністерством та розширеної (якщо необхідно) НКЦПФР та іншими Регуляторами, зокрема, таксономії UA XBRL МСФЗ.

Посилання на публікації на сайтах Регуляторів:

НБУ https://bank.gov.ua/ua/about/taxonomy

НКЦПФР https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10686529