Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Міжнародні податкові відносини

Одним із основних пріоритетів Міністерства фінансів України є забезпечення справедливості та рівності податкової системи її адаптацію до норм та правил Європейського Союзу, з цією метою Міністерство фінансів активно запроваджує кращі світові практики боротьби з розмиванням оподатковуваної бази й виведенням прибутку з-під оподаткування (BEPS), а також веде постійну роботу щодо вдосконалення умов конвенцій про уникнення подвійного оподаткування .

BEPS

Поняття «розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування» (Base erosion and Profit Shifting – BEPS) стосується стратегій податкового планування, у яких використовують прогалини та неузгодженості у національному та міжнародному податковому законодавстві з метою штучного переміщення прибутків до територій з низьким або нульовим рівнем оподаткування, у яких економічна діяльність невелика або зовсім відсутня. Це призводить до зменшення або уникнення зобов'язань зі сплати податку на прибуток. Практика BEPS зачіпає всі країни, проте особливо великий вплив вона справляє на економіки, що розвиваються, у зв'язку з їх високою залежністю від податку на прибуток підприємств, зокрема, мультинаціональних корпорацій (МНК).

План дій BEPS складається з доповідей стосовно 15 заходів, якими визначені дії, починаючи з нових мінімальних стандартів, перегляду чинних стандартів, а також спільні підходи, що сприятимуть зближенню національних практик, та настанови, розроблені на основі найкращої практики.

З метою запровадження пакету BEPS в Україні, Міністерством фінансів Украни спільно з Національним банком України, була розроблена Дорожня карта реалізації плану дій BEPS, а також відповідний Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування».

Проект Закону спрямований на втілення в Україні восьми найбільш критичних для нашої країни кроків:

Дія 3: розкриття фізичними особами-резидентами України своєї участі в іноземних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила оподаткування таких компаній;

Дія 4: обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;

Дія 6: запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;

Дія 7: запобігання штучному уникненню визнання статусу постійного представництва;

Дії 8-10: удосконалення контролю за трансфертним ціноутворенням;

Дія 13: правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній.

Завантажити Дорожню карта реалізації Плану дій BEPS:

Завантажити проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування»

Завантажити порівняльну таблицю до проекту закону

Конвенція MLI

Багатостороння конвенція (MLI – Multilateral Instrument) – це багатосторонній договір, розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) у цілях боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (далі – План BEPS), який дозволяє одночасно внести зміни до всіх або деяких чинних міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

MLI є кроком 15 Плану дій BEPS, приєднавшись до якого Україна одночасно виконує крок 6 «Запобігання зловживаннями у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування» та крок 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів», які входять до мінімального стандарту Плану дій BEPS та є обов’язковими до виконання Україною.

Завантажити текст MLI:

  • Англійська версія

https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf

  • Український офіційний переклад:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376_001-16#n2

23 липня 2018 року у м. Лондон першим заступником Міністра фінансів України від імені України було підписано Конвенцію MLI.

28 лютого 2019 року Верховна Рада України схвалила розроблений Міністерством фінансів України Закон України № 2692-VIII «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування», який набрав чинності 02 квітня 2019 року.

Зазначений Закон можна завантажити за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2692-19

Офіційну позицію України щодо MLI, яку 08 серпня 2019 року було передано Депозитарію ОЕСР при здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти, можна знайти тут:

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-ukraine-instrument-deposit.pdf

Для України Конвенція MLI набрала чинності 01 грудня 2019 року

Поточний статус держав, які підписали зазначену Багатосторонню конвенцію, та їх офіційні позиції можна знайти на вебсайті ОЕСР:

https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf.

Синтезовані тексти щодо застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування з урахуванням змін, внесених відповідно до MLI

Україна - Індія

Україна - Ірландія

Україна - Сербія

Україна - Японія

Україна - Люксембург

Україна - Польща 

Україна - Словаччина