Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Кредитний рейтинг

Рейтингове агентство Поточний рейтинг Прогноз

Дата

присвоєння рейтингу

Звіт

про присвоєння рейтингу

"Standard & Poor's”

(S&P)

СС Негативний 8 березня 2024 S&P Report

Rating and Investment

Information, Inc.*

(R&I)

ССС

Перегляд з можливим зниженням

23 січня 2024

R&I Report 

“Fitch Ratings”

(Fitch)

СС/ССС-   8 грудня 2023 Fitch Rating Report

Moody's Investors Service

(Moody’s)

Ca Негативний  10 лютого 2023 Moody's Rating Report

* -кредитний рейтинг емітента

Кредитний рейтинг – це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за шкалою кредитних рейтингів.

Суверенний кредитний рейтинг вказує на рівень ризику інвестиційного середовища країни та використовується інвесторами при пошуку інвестування в певні юрисдикції, а також враховує політичний ризик.

Рейтингова оцінка емітента характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників.

Кредитний рейтинг являє собою оцінку якісної та кількісної інформації щодо боржника, включаючи інформацію, надану боржником та іншу непублічну інформацію, отриману аналітиками рейтингового агентства. Визначення рейтингової оцінки міжнародним рейтинговим агентством здійснюється за шкалою, яка прийнята таким агентством.

Наявність кредитного рейтингу є важливою умовою відкритого фінансового ринку і використовується на міжнародному рівні в тому числі при проведенні переговорів з інвесторами і залученні коштів як шляхом публічних розміщень, так і у вигляді синдикованих або приватних розміщень.

Існує три найбільших відомих рейтингових агентства: Moody's, Standard&Poor's та Fitch Ratings. Крім найбільших трьох України також співпрацює з японським агентством Rating and Investment Information, Inc.