Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

ОВДП для місцевих бюджетів

З метою надання можливостей розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, які на даний час мають більшу дохідність у порівнянні із банківськими депозитами, Кабінет Міністрів України затвердив Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів (постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 544).

Облігації внутрішніх державних позик України –державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій (далі – ОВДП).

За строком обігу ОВДП можуть бути:

 • довгострокові – понад п'ять років;
 • середньострокові – від одного до п'яти років;
 • короткострокові – до одного року (3,6,9 та 12 місяців).

Номінальна вартість однієї ОВДП становить 1000 гривень.

Порядок надає можливість місцевим фінансовим органам розміщувати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів (крім субвенцій, отриманих з інших бюджетів, та коштів резервного фонду) шляхом придбання ОВДП з терміном обігу як до одного року, так і понад один рік.

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів дозволить збільшити ефективність використання цих коштів, а також розміщувати їх у надійні фінансові інструменти, виплата відсоткового доходу та повернення основної суми яких гарантовані державою.

Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України, який виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. 
ОВДП розповсюджуються шляхом первинного розміщення та дорозміщення. Шляхом первинного розміщення розповсюджуються нові облігації, які за умовами випуску та обсягом прав, що надаються їх власникам, ще не були в обігу.

Шляхом дорозміщення розповсюджуються облігації, які за термінами погашення, розміром відсоткових виплат, якщо вони є, та обсягом прав, що надаються їх власникам, відповідають умовам випуску облігацій, які вже перебувають в обігу.

Для розміщення та дорозміщення пропонуються дисконтні та відсоткові ОВДП.

Дисконтні (короткострокові) ОВДП – облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Дохід за короткостроковою державною облігацією становить різницю між номінальною вартістю, що виплачується під час погашення облігації та ціною її придбання. 

Відсоткові (довгострокові та середньострокові) ОВДП – облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів (купонів). Відсотковий період становить шість місяців.

Погашення ОВДП та сплата відсоткового доходу (купону) відбувається на умовах та в строки, передбачені при їх первинному розміщенні. Ставка дохідності придбання ОВДП встановлюється на ринкових умовах під час їх розміщення Мінфіном із залученням Національного банку згідно поданих банками – первинними дилерами заявок з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань розміщення та обігу державних цінних паперів.

Учасниками розміщення ОВДП є банки-первинні дилери та Національний банк України. Згідно умов укладеного договору про співпрацю на ринку державних цінних паперів, банки-первинні дилери здійснюють співпрацю з Мінфіном, яка включає забезпечення двосторонніх котирувань ОВДП та купівлю ОВДП при їх розміщенні на первинному ринку, а Мінфін надає дилерам виключне право купівлі ОВДП при їх розміщенні. Перелік банків – первинних дилерів публікується на веб-сторінці Міністерства фінансів України.

На сьогодні, банками – первинними дилерами Міністерства фінансів України є:

 • АБ "УКРГАЗБАНК" ,
 • АТ"Ощадбанк",
 • АТ "Райффайзен Банк Аваль",
 • АТ "ОТП Банк",
 • ПАТ "Сітібанк",
 • АТ "Укрексімбанк",
 • ПАТ "ПУМБ",
 • АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 • ПАТ«АЛЬФА-БАНК»,
 • ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ».

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів здійснюється з урахуванням умов Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 248 (із змінами).Придбання ОВДП відбуватиметься через банки – первинні дилери Міністерства фінансів України шляхом надання місцевим фінансовим органом заявки для участі у розміщенні ОВДП.

Розміщення ОВДП здійснюється щовівторка відповідно до затвердженого графіка, який розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства у розділі «Борг – ОВДП», виходячи з поточних потреб фінансування Державного бюджету України. Також на офіційному веб-сайті Міністерства розміщуються оголошення про проведення та результати розміщення ОВДП. Оголошення містить інформацію про терміни обігу ОВДП, дати їх розміщення, погашення та сплати відсоткового доходу (для відсоткових ОВДП).

Для участі у розміщенні ОВДП місцевим фінансовим органам необхідно обрати банк – первинний дилер шляхом проведення конкурсу та укласти з ним договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та договір на брокерське обслуговування на ринку державних цінних паперів, який має включати умови придбання ОВДП та можливість продажу їх на вторинному ринку цінних паперів.

Місцеві фінансові органи мають можливість подавати лише неконкурентні заявки з визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів. Неконкурентні заявки задовольняються за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, який визначається при проведенні розміщення ОВДП та зазначається у результатах розміщення ОВДП.

Ціна придбання ОВДП на аукціонному продажу визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик».