Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи

Функціонування митних органів у форматі єдиної юридичної особи є розповсюдженою європейською практикою, яка довела свою ефективність.

Забезпечення функціонування Державної податкової служби України та Державної митної служби України у форматі двох єдиних юридичних осіб, передбачено Указом Президента України від 08.11.2019 № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» та Меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (строк виконання структурного маяка – 1 січня 2021 року).

Прийняття Закону України від 14.01.2020 № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» стало законодавчою підставою для реалізації концепції єдиної юридичної особи для Держмитслужби, зокрема, можливості утворення територіальних органів Держмитслужби як відокремлених підрозділів (без статусу юридичних осіб) з необхідним обсягом повноважень.

Поступовий перехід до функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи має забезпечити:

1) посилення інституційної спроможності митних органів;

2) відновлення управлінської вертикалі, яка була втрачена під час функціонування ДФС;

3) оптимізацію адміністративних, кадрових й інших ресурсів для посилення безпекової функції держави, в тому числі вдосконалення системи аналізу ризиків, розробка нових ІТ-рішень;

4) створення єдиного підходу до системи добору кадрів, зміцнення кадрового потенціалу, запровадження комплексної системи моніторингу та контролю персоналу, професійного розвитку й кар’єрного зростання, мотивації; реалізація програми оцінки персоналу з кваліфікації та доброчесності;

5) втілення системи стратегічного управління, відкритої інформаційної політики;

6) впровадження результативної системи боротьби з корупцією.

Робота Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи підвищить ефективність її організаційної структури через функціональний принцип субординації, а також дозволить впроваджувати нові електронні сервіси, що, у свою чергу, призведе до зниження часових та фінансових витрат для бізнесу.

30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв низку рішень для забезпечення функціонування Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи:

1) постанову Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 895 «Деякі питання територіальних органів Державної митної служби»;

2) постанову Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 924 «Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України».

Наразі Держмитслужбою здійснюються заходи щодо реорганізації територіальних органів Держмитслужби, зокрема, утворено комісії з реорганізації територіальних органів Держмитслужби, призначено голів таких комісій, а також здійснюються інші дії, передбачені Планом заходів з трансформації Держмитслужби та її територіальних органів у єдину юридичну особу.

Нормативно-правові акти:

1. Закон України від 14.01.2020 № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 895 «Деякі питання територіальних органів Державної митної служби».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 924 «Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України».