Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Авторизовані економічні оператори

Запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) сприяє наближенню митного законодавства України до європейських стандартів, що не тільки спрощує та полегшує міжнародну торгівлю, але й забезпечує участь українських АЕО у формуванні безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищує їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

АЕО – це особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри до суб’єкта господарювання та надає йому суттєві спрощення при здійсненні митних формальностей.

Статус АЕО може надати підприємству такі вигоди як:

1. спрощене декларування;

2. економія часу і коштів за рахунок:

а) більш швидкого процесу переміщення товарів через митний кордон (наприклад, першочергове проходження митних формальностей, використання спеціальних смуг тощо);

в) не заїзду на термінал;

3. зниження ризиків у системі митного оформлення (наприклад, щодо контролю класифікації товарів, митної вартості тощо);

4. право самостійно накладати пломби на транспортні засоби.

Упродовж 2019-2020 років Мінфіном, Держмитслужбою за сприяння Офісу підтримки реформ та Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) забезпечено підготовку та прийняття нормативно-правової бази:

Закону України від 02.10.2019 № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (набрав чинності 7 листопада 2019 року);

Постанову Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 665 «Про деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів» (далі – постанова № 665).

Підприємство-резидент, що виконує будь-яку роль в міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач митного складу), у разі отримання авторизації набуває статусу АЕО.

Залежно від ролі підприємства у міжнародному ланцюзі постачання товарів, підприємство самостійно обирає один з 2-х типів авторизації або може обрати одночасно авторизацію обох типів:

АЕО-С - про надання права на застосування спеціальних спрощень;

АЕО-Б - про підтвердження безпеки та надійності.

Авторизація АЕО визнається на всій території України, надається безоплатно та діє безстроково (дія авторизації АЕО може бути зупинена або анульована відповідно до статей 17 та 18 Митного кодексу України).

Для надання авторизації АЕО застосовують такі критерії:

1) дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності;

2) належна система ведення бухгалтерського обліку, комерційної та транспортної документації;

3) стійкий фінансовий стан;

4) забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства;

5) дотримання стандартів безпеки та надійності.

Підприємства, що отримали статус АЕО, матимуть право застосовувати такі спеціальні спрощення:

загальна фінансова гарантія;

процедура спрощеного декларування;

самостійне накладення пломб спеціального типу;

процедура випуску за місцезнаходженням.

Постановою № 665 затверджено:

1) форму заяви підприємства про надання авторизації АЕО;

2) форму анкети самооцінки підприємства;

3) порядок проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства критеріям АЕО;

4) порядок підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання;

5) нормативні значення розрахункових показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності;

6) форму звіту про результати оцінки (повторної оцінки) дотримання підприємством умов відповідності критерію АЕО;

7) форму висновку про відповідність (невідповідність) підприємства критеріям АЕО;

8) форму плану здійснення заходів з моніторингу відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора;

9) порядок планування та проведення митними органами моніторингу відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора.

Постанова № 665 дозволяє зацікавленим підприємствам подати заяви про надання авторизації АЕО, а митним органам провести оцінку та моніторинг відповідності підприємства критеріям АЕО і надати авторизацію АЕО.

Слід зазначити, що набуття статусу АЕО є достатньо тривалим процесом, що потребує попередньої ґрунтовної підготовки: попередній розгляд заяви – 30 днів, проведення оцінки відповідності – 120 днів.

Відповідно до Закону № 141-IX з метою напрацювання досвіду як митними органами, так і бізнесом до 07.11.2021 митні органи можуть розглядати не більше 20 заяв про надання авторизації АЕО одночасно, а до 07.11.2022 - не більше 30 заяв відповідно.

18 березня 2021 року Держмитслужба, за результатами проведення оцінки відповідності, прийняла рішення про надання підприємству авторизації АЕО. Першим підприємством, яке отримало авторизацію АЕО, стало публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» (м. Кременчук).

З відповідями на найбільш поширені питання щодо АЕО можна ознайомитися за цим посиланням.

Наразі Мінфін спільно з Держмитслужбою за підтримки міжнародних організацій та Офісу підтримки реформ при Мінфіні розробляє технічне завдання для ІТ компоненту, за допомогою якої підприємства зможуть подавати, а митниця опрацьовувати заяву на отримання авторизації АЕО з відповідною Анкетою самооцінки в електронному вигляді. Зазначений ІТ компонент має започаткувати запровадження в Україні єдиної системи прийняття рішень, аналогічної європейській Customs Decisions System (CDS).

Нормативно-правові акти:

1. Закон України від 02.10.2019 № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 665 «Про деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 50 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 70 «Про затвердження форми, опису та правил використання національного логотипа авторизованого економічного оператора та форми сертифіката авторизованого економічного оператора».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 139 «Про затвердження форм заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального спрощення та дозволу на застосування спеціального спрощення».