Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Тестування з питань кваліфікації та благонадійності

Кадрова політика є одним з ключових напрямків реформування митних органів. Вона передбачає поетапні кроки щодо перегляду підходів до системи добору кадрів, запровадження комплексної системи мотивації; перегляду ключових показників результативності; побудови системи оплати роботи з урахуванням результатів службової діяльності; навчання й перепідготовки персоналу; впровадження комплексних антикорупційних заходів тощо.

Так, у рамках виконання пункту 3 Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 569-р Урядом було прийнято постанову від 30 вересня 2020 р. № 916, якою затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності (далі – Порядок).

Експериментальний проект з тестування імплементується Мінфіном разом з Держмитслужбою, НАДС за сприяння Посольства США та Представництва Міжнародної Організації з Міграції в Україні, із залученням експертів, що мають міжнародний та український досвід кадрових реформ та оцінки професійності та доброчесності персоналу органів державної влади.

Необхідність проведення тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності з подальшим врахуванням результатів такого тестування виникла як складова переходу Держмитслужби до роботи у форматі єдиної юридичної особи.

Метою тестування та наступного запровадження систем нової кадрової політики передусім є підвищення ефективності діяльності митних органів, стимулювання і заохочення посадових осіб територіальних органів Держмитслужби до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків, забезпечення справедливих умов проходження та просування по службі; зниження корупціогенних факторів.

Першочерговим завданням проведення тестування є виявлення рівня професійності та благонадійності персоналу перед призначенням до єдиної юридичної особи Держмитслужби.

Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо тестування посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, які фактично працюють та не стосується питань вступу на державну службу, а також не передбачає звільнення з державної служби з інших, ніж передбачено Законом України «Про державну службу» підстав.

Тестування посадових осіб відбувалося за 3-ма параметрами:

1) тестування рівня знань митного та антикорупційного законодавства;

2) тестування на загальні здібності (зокрема, абстрактне, числове, вербальне мислення);

3) тестування на благонадійність, яке є психологічним тестом, призначеним виявити посадових осіб із ризиками схильності до порушення встановлених правил та непродуктивної поведінки на робочому місці.

Таким чином, серед цілей експериментального проекту було забезпечення суб’єкта призначення інформацією про результати тестування посадових осіб, яка враховуватиметься при визначенні посади для переведення відповідного державного службовця у встановленому законом порядку. Експериментальний проект за предметом правового регулювання не стосується основ державної служби.

Етапи реалізації проекту з тестування

Очікуваний результат проекту – зарахування у єдину юридичну особу Держмитслужби посадових осіб, які мають достатній рівень загальних здібностей, умінь й навичок; достатній рівень знань митного, антикорупційного законодавства, а також виявили достатній рівень благонадійності для ефективного виконання покладених обов’язків. Результати тестування дадуть фактичну базу для подальшої розробки та впровадження системи моніторингу, контролю, заохочення й кар’єрного зростання персоналу Держмитслужби.

20 травня 2021року закінчилося проведення тестування серед посадових осіб митних органів. Моніторинг процесу тестування відбувався як онлайн так і в оффлайн режимах за участю міжнародних спостерігачів. Протягом місяця тестування пройшли 9 048 посадових осіб митних органів, що складає 94% всіх працівників. За результатами тестування:

 - 56% посадових осіб митних органів успішно здали тестування за трьома параметрами;

- 17,7% посадових осіб митних органів не здали тестування №1 та/або тестування №2 та не були допущені до тестування №3;

- 10,5% посадових осіб митних органів з тих, хто проходив тестування на благонадійність, визнано неблагонадійними та 22,8%, які навмисно або ненавмисно викривили відповіді.

Найкращі результати тестування з рівня знань законодавства та на загальні здібності показали Буковинська, Дніпровська та Енергетична митниці (90% посадових осіб успішно здали зазначені тестування). Найвищий рівень благонадійності виявився у Подільської (Хмельницька область), Північної (Чернігівська область) та Київської (Черкаська область) митниці (більше 65% посадових осіб успішно здали тест на благонадійність).

Нормативно-правові акти:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 916 «Про реалізацію експериментального проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності».

2.Перелік питань для тестування рівня знань митного та антикорупційного законодавства, затверджений наказом Державної митної служби України від 22 березня 2021 року № 192