Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Режим спільного транзиту

12 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України №78-ІХ «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» (далі – Закон), метою якого є імплементація в національне законодавство положень Конвенції про процедуру спільного транзиту відповідно до зобов’язань, взятих в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На сьогодні Конвенція про процедуру спільного транзиту об’єднує 35 Договірних сторін, які запровадили єдині правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням спільного ІТ продукту (NCTS). Країни-підписанти Конвенції: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Швейцарія) та 4 інші країни (Великобританія, Туреччина, Північна Македонія і Сербія).

NCTS дає можливість налагодити обмін інформацією про всі етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень в режимі реального часу та підвищити ефективність використання механізму аналізу ризиків.

Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та використання системи NCTS дасть можливість Україні: 

1. Запровадити обмін митною інформацією щодо транзитних вантажів з 35 країнами в режимі реального часу. 

2. Використовувати єдину митну декларацію та єдину фінансову гарантію для переміщення товарів від країни-відправлення до країни-призначення, які є Договірними сторонами Конвенції.

Наприклад, для переміщення товарів з України до Німеччини або з Туреччини до України буде оформлятися одна транзитна декларація за єдиними правилами з наданням єдиного гарантійного документа. Така єдина декларація буде чинною для митних органів всіх країн, через які прямуватиме вантаж. 

3. Отримувати достовірну інформацію про транзитні переміщення товарів, що прямують в Україну, від митних органів країн-учасниць Конвенції до моменту ввезення цих товарів на митну територію України.

4. Запровадити спеціальні транзитні спрощення (загальна фінансова гарантія, звільнення від гарантії, авторизований вантажовідправник/вантажоодержувач, самостійне накладання пломб).

5. Запровадити прості та рівні умови для фінансових гарантів, а також новий продукт на ринку фінансових послуг – загальну фінансову гарантію.

Процедура приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту передбачає запровадження і використання протягом щонайменше одного року основних положень Конвенції та відповідного ІТ продукту (національного сегменту NCTS) на національному рівні. За результатами позитивного проходження оціночної місії, що буде проведена представниками Генерального Директорату Європейської Комісії з питань оподаткування та Митного союзу (DG TAXUD) та Спільних Комітетів, Україна зможе отримати офіційне запрошення приєднатися до Конвенції та розпочати процес ратифікації Конвенції

З метою реалізації норм закону Мінфіном спільно з Держмитслужбою розроблено та забезпечено прийняття наступних нормативно-правових актів:

1) постанов Кабінету Міністрів України:

від 8 липня 2020 року № 619 «Деякі питання діяльності незалежних фінансових посередників»;

від 5 серпня 2020 року № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів»;

від 12 серпня 2020 року № 705 «Про деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення»;

2) наказів Міністерства фінансів України:

від 22 грудня 2020 року № 795 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій окремих типів»;

від 12 лютого 2021 року № 86 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту»;

від 09 лютого 2021 № 69 «Про затвердження Порядку інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта»;

від 06 квітня 2021 № 200 «Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту».

3) наказів Державної митної служби України:

від 11 січня 2021 року № 7 «Про затвердження форм та набору даних електронних повідомлень режиму спільного транзиту»;

від 23 листопада 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку роботи служби підтримки з питань спільного транзиту Держмитслужби».

16 березня 2021 року завершено Пілотний проект застосування NCTS, який стартував у листопаді минулого року та тривав 4 місяці. На цьому етапі із системою спільного транзиту працювали 4 митниці: Волинська, Київська, Північна та Одеська. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які брали участь в експерименті, одночасно подавали дві декларації: митну декларацію окремого типу (транзитну T1UA) та звичну попередню митну декларацію ІМ ЕЕ.

З 17 березня 2021 року розпочато етап національного застосування режиму спільного транзиту та NCTS, протягом якого суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть самостійно обирати одну з двох систем для поміщення товарів у режим транзиту: або NCTS, або національну систему контролю доставки товарів. 

Станом на 01 січня 2022 року доступ до Порталу трейдера для подання митних декларацій типу Т1UA надано 543 суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, було подано більше 1300 декларацій Т1UA, 9 компаній отримали статус фінансового гаранта.

З Методичними рекомендаціями для подання митних декларацій T1UA через Портал трейдера та іншими навчальними матеріалами щодо запровадження режиму спільного транзиту та NCTS можна ознайомитися за цим посиланням.

25 листопада 2021 року успішно завершила свою роботу попередня оціночна місія щодо приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS, що є підготовчим етапом до основної, оціночної місії, за результатами якої буде дано оцінку готовності України приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту у 2022 році. 

Нормативно-правові акти:

1. Закон України від 12.09.2019 № 78-ІХ «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 705 «Про деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення».

4. Наказ Міністерства фінансів України від 12.11.2020 № 701 «Про проведення пілотного проекту з тестування роботи національної електронної транзитної системи».

5. Наказ Державної митної служби України від 13.11.2020 № 520 «Про запровадження пілотного проєкту з тестування роботи національної електронної транзитної системи».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2020 № 795 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій окремих типів».

7. Наказ Державної митної служби України від 11.01.2021 № 7 «Про затвердження форм та набору даних електронних повідомлень режиму спільного транзиту». 

8. Наказ Міністерства фінансів України від 09.02.2021 № 69 «Про затвердження Порядку інформаційного обміну щодо реєстрації фінансового гаранта, її призупинення, поновлення, анулювання, іншої інформації, необхідної для здійснення нагляду та контролю за виконанням фінансовим гарантом умов надання статусу фінансового гаранта».

9. Наказ Міністерства фінансів України від 12.02.2021 № 86 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту».

10. Наказ Міністерства фінансів України від 06.04.2021 № 200 «Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту».

11. Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2021 № 568 «Про затвердження Вимог до характеристик, технічних специфікацій пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання».

12. Наказ Державної митної служби України від 23.11.2021 № 926 «Про затвердження Порядку роботи служби підтримки з питань спільного транзиту Держмитслужби».