Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації. E-mail для запитань та пропозицій support@minfin.gov.ua

Режим спільного транзиту

12 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України №78-ІХ «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» (далі – Закон), метою якого є імплементація в національне законодавство положень Конвенції про процедуру спільного транзиту відповідно до зобов’язань, взятих в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На сьогодні, Конвенція про процедуру спільного транзиту об’єднує 35 Договірних сторін, які запровадили єдині для всіх правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням спільного ІТ продукту (NCTS). Країни-підписанти Конвенції: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Швейцарія) та 4 інші країни (Великобританія, Туреччина, Македонія і Сербія).

NCTS дає можливість налагодити обмін інформацією про всі етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень в режимі реального часу та підвищити ефективність використання механізму аналізу ризиків.

Приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та використання системи NCTS дасть можливість Україні: 

1. Запровадити обмін митною інформацією з 35 країнами в режимі реального часу. 

2. Отримувати інформацію для переміщення товарів транзитом та остаточну митну інформацію з різних джерел (а саме: від перевізників та імпортерів/експортерів). 

3. Використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів від країни-відправлення до країни-призначення через треті країни в межах Договірних сторін Конвенції за єдиними правилами.

Наприклад, для переміщення товарів з України до Німеччини або з Туреччини до України буде оформлятися одна транзитна декларація за єдиними правилами з наданням єдиного гарантійного документа. Така декларація буде прийматися митними органами всіх країн, через які прямуватиме вантаж (Туреччина, Німеччина, Польща, Україна тощо). 

4. Запровадити спеціальні транзитні спрощення (авторизований вантажовідправник/вантажоодержувач, самостійне накладання пломб, спрощене декларування).

5. Запровадити прості та рівні умови для фінансових гарантів, а також новий продукт на ринку фінансових послуг – загальну фінансову гарантію.

Процедура приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту передбачає запровадження і використання протягом щонайменше одного року положень цієї Конвенції та відповідного ІТ продукту (аналогу системи NCTS) на національному рівні. За результатами позитивного проходження оціночної місії, що буде проведена учасниками Генерального Директорату Європейської Комісії з оподаткування та митного союзу та Спільних Комітетів, Україна зможе отримати офіційне запрошення приєднатися до Конвенції.

З метою реалізації норм закону Мінфіном спільно з Держмитслужбою розроблено та забезпечено прийняття наступних постанов Кабінету Міністрів України:

від 8 липня 2020 року № 619 «Деякі питання діяльності незалежних фінансових посередників»;

від 5 серпня 2020 року № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів»;

від 12 серпня 2020 року № 705 «Про деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення».

Окрім вищезазначеного, наразі Мінфіном спільно з Держмитслужбою готуються до затвердження проекти таких наказів Мінфіну:

«Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій окремих типів»;

«Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту»;

«Про затвердження Порядку інформаційного обміну щодо діяльності фінансових гарантів»;

«Про затвердження вимог до характеристик пломб спеціального типу, їх застосування, ведення їх обліку та зберігання»;

«Про затвердження Порядку виконання митних формальностей в режимі спільного транзиту»;

«Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між фінансовими гарантами, суб’єктами режиму та митними органами».

Розробка цілого ряду проектів нормативно-правових актів потребує їх паралельного тестування на електронній транзитній системі.

Протягом червня-липня 2020 року за участі фахівців Держмитслужби, експертів EU4PFM та команд Офісу підтримки реформ проводилось тестування електронної транзитної системи. Крім цього, здійснено установку програмного забезпечення на продуктивних серверах Держмитслужби, а також проводяться заходи щодо взяття на облік Держмитслужби даного програмного продукту.

Також, наразі здійснюється пілотний проект з тестування роботи національної електронної транзитної системи між Волинською та Київською митницями.

Нормативно-правові акти:

1. Закон України від 12.09.2019 № 78-ІХ «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 619 «Деякі питання діяльності незалежних фінансових посередників».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 681 «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 705 «Про деякі питання надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення».

5. Наказ Міністерства фінансів України від 12.11.2020 № 701 «Про проведення пілотного проекту з тестування роботи національної електронної транзитної системи».

6. Наказ Державної митної служби України від 13.11.2020 № 520 «Про запровадження пілотного проєкту з тестування роботи національної електронної транзитної системи».