The site is currently in test mode

Legal acts drafts 2018

ДАТА Назва нормативного акту Повідомлення 
про оприлюднення
Опис документу Додатки Звіти щодо консультацій з громадськістю
10.01.2019 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера» Повідомлення про оприлюднення   Додаток1   Додаток2  
16.11.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2002 року № 1098" Повідомлення про оприлюднення   Додаток1
Додаток2
Додаток3
 
12.11.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердженняМетодичних рекомендаційзі складання звіту про управління" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу підготовлено на виконання частини четвертої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Додаток  
05.11.18 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Національного положення(стандарту) бухгалтерськогообліку у державному секторі 103«Фінансова звітність за сегментами»" Повідомлення про оприлюднення Проектом наказу передбачається внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 103 «Фінансова
звітність за сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 року за № 88/18826, зокрема удосконалено форму додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».
Додаток  
25.10.2018 Проект Закон УкраЇни"Про внесення змін до деяких Законів України" Повідомлення про оприлюднення Законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України» було розроблено Міністерством фінансів у зв’язку з необхідністю внесення відповідних змін до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про автомобільні дороги». Прийняття законопроекту створить можливість здійснення обласними радами місцевих зовнішніх запозичень та надання місцевих гарантій для впровадження проектів (у тому числі – спільних з міжнародними фінансовими організаціями) з відновлення та реконструкції об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад або обласних державних адміністрацій. Це сприятиме зміцненню фінансового забезпечення регіонів, послабить їх залежність від дотацій, сприятиме реалізації регіональних інвестиційних програм, що забезпечить можливість залучення в економіку регіонів коштів іноземних інвесторів на пільгових умовах для реалізації регіональних проектів.    
10.10.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метоюврегулювання питання щодо надання розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування документів для доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства.    
08.10.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення зміни до економічної класифікації видатків бюджету" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення зміни до економічної класифікації
видатків бюджету» розроблено у зв’язку із набранням
чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Метою прийняття
зазначеного проекту наказу є розмежування видатків за економічною класифікацією
видатків бюджету згідно із змінами,
внесеними до законодавства.
   
08.10.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів Українивід 28 січня 2002 року №57" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57» (далі – проект наказу) розроблено, зокрема, у зв’язку із набранням
чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Метою прийняття зазначеного проекту наказу є розмежування видатків за економічною
класифікацією видатків бюджету згідно із
змінами, внесеними до законодавства.
   
26.09.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблений Мінфіном разом з Державною фіскальною службою з метою приведення наказу Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» у відповідність із Законом України від 03 липня 2018 року № 2477 «Про внесення змін до Податкового кодексу України» . Додаток1
Додаток2
Додаток3
 
12.09.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Таксономії фінансової звітності" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу підготовлено з метою
реалізації абзацу двадцять другого статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та для забезпечення дотримання статті
12 ¹ цього Закону суб’єктами господарювання щодо вимог складання та подання фінансової
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному
форматі.
Додаток  
10.08.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення окремих процедур казначейського обслуговування бюджетних коштів, зокрема в частині перерахування міжбюджетних трансфертів і здійснення розподілу (перерозподілу)
відкритих асигнувань, а також забезпечення виконання вимог законодавства в процесі казначейського
обслуговування коштів державного бюджету.
Додатки  
07.08.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єкті аудиторської діяльності" Повідомлення про оприлюднення Проектом наказу пропонується визначити порядок
ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності, зокрема
загальні засади формування і ведення
Реєстру, а також надання інформації про
аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності з Реєстру.
Додаток1
Додаток2
 
07.08.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 5 Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України" Повідомлення про оприлюднення Прийняттяцього проекту постанови забезпечить можливість реалізувати право платників
податків на своєчасне отримання рішення
про надання розстрочення сплати податку
на додану вартість під час ввезення на
митну територію України обладнання для
власного виробництва на території
України, якщо на дату надходження заяви
до митниці ДФС сума податку, заявлена
до розстрочення, становить понад 1 млн.
гривень.
Додаток1
Додаток2
 
27.07.18 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі" Повідомлення про оприлюднення Проектом наказу «Про внесення змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі» передбачається внесення змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307, з метою визначення порядку подання фінансової звітності в електронному форматі. Додаток
 
 
27.07.18 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі" Повідомлення про оприлюднення Проектом наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному
секторі» передбачається внесення змін до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 (далі – Стандарт 101), та до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі
102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 (далі – Стандарт 102). Зокрема, приведено норми Стандарту 101 та Стандарту 102 до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також удосконалено
форми фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.
Додаток1   Додаток2 Додаток3 Додаток4 Додаток5 Додаток6 Додаток7  
26.07.18 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесеннязмін до наказу Міністерствафінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу передбачає внесення змін до наказу від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та затверджені цим наказом Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання. Додаток1     Додаток2  
26.07.18 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету" Повідомлення про оприлюднення   Додаток  
26.07.18 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи" Повідомлення про оприлюднення Проектом наказу передбачено нормативне врегулювання питання надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, підвищення
ефективності проведення публічних закупівель та поліпшення обслуговування платників.
Додаток1
Додаток2
Додаток3
Звіт
25.07.18 Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Повідомлення про оприлюднення   Додаток1
Додаток2
 
03.07.18 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядку призупинення бюджетних асигнувань" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 375, з метою удосконалення порядку застосування заходу впливу за порушення бюджетного забезпечення у вигляді призупинення бюджетних асигнувань. Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
 
26.06.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 26" Повідомлення про оприлюднення Проект постанови розроблено з метою забезпечення рівних умов платників податків під час застосування положень Податкового кодексу України з питань відшкодування сум податку на додану вартість із Державного бюджету України по заявах, включених до Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.   Звіт
23.06.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 та з метою уточнення положень щодо внесення показників форм бюджетної звітності розпорядників та одержувачів, що знаходяться на тимчасово окупованій території, території проведення антитерористичної операції або операції Об’єднаних сил, в автоматизовану систему подання електронної звітності АС «Є-Звітність».    
11.06.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547" Повідомлення про оприлюднення Проектом наказу передбачено спрощення порядку подання заяви для реєстрації/перереєстрації РРО, зміну вимог щодо ведення книги обліку розрахункових операцій; запровадження механізму обміну інформацією в електронному вигляді при реєстрації та застосуванні РРО, що зменшить витрати часу та засобів суб'єктів господарювання, сприятиме спрощенню ведення господарської діяльності. Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Звіт
05.06.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження порядків проведення рейтинговогоголосування при обранні представників професійних організацій аудиторів табухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету та до комісії з атестації" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу підготовлено з метою реалізації норм частини першої статті 16 та частини восьмої статті 19 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Проектом постанови пропонується визначити порядок проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету та до комісії з атестації, у разі якщо загальна кількість делегованих до номінаційного комітету представників таких професійних організацій більше трьох та до комісії з атестації більше двох. Додаток 1   Додаток 2 Звіт
01.06.2018 Проект Постанови "Деякі питання реалізації статті 26 Бюджетного кодексу України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Українивід 28 вересня 2011 р. № 1001" Повідомлення про оприлюднення Проект постанови розроблено з метою визначення
основних засад здійснення внутрішнього контролю, а також удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту з урахуванням
міжнародних стандартів і найкращих
практик ЄС у цій сфері.
Додаток  
24.05.2018 Проект Закону України "Про внесення зміндо статті 1, статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Повідомлення про оприлюднення Законопроект удосконалює та уніфіковує процедуру адміністративного оскарження рішень контролюючих органів щодо нарахування ЄСВ, зменшує строки розгляду таких скарг в адміністративному порядку з 30 до 20 днів,надає можливість на продовження строків розгляду скарг для більш детального, всебічного та обґрунтованого дослідження матеріалів скарг платників ЄСВ.
Більше деталей тут
Додаток  
21.05.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Положенняпро документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу підготовлено для реалізації норм Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень». Проектом наказу передбачає внесення змін до Положення в частині: 
1) неістотних недоліків в документах, які містять відомості про господарську операцію;
2) уточнення щодо особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
   
21.05.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку" Повідомлення про оприлюднення Проект акту розроблений Мінфіном з метою приведення переліку ознак доходів фізичних осіб, визначених додатком до Порядку, у відповідність із прийнятими законодавчими змінами до Податкового кодексу України. Додаток  
17.05.2018 Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та 2 «Консолідована фінансова звітність»" Повідомлення про оприлюднення З метою удосконалення нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку Міністерством фінансів України підготовлено проект наказу, яким затверджуються зміни до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджених наказами Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 і від 27.06.2013 № 628 відповідно. Зокрема, передбачено доповнити та уточнити деякі терміни та норми, які були внесені до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень». Додаток 1  
14.05.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій" Повідомлення про оприлюднення Проект постанови запроваджує механізм обміну інформацією в електронному вигляді при введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті РРО через центри сервісного обслуговування; удосконалює порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що створить передумови для врегулювання взаємовідносин між підприємцями і центрами сервісного обслуговування; покращує процес обміну інформацією між територіальними органами ДФС і центрами сервісного обслуговування при введенні РРО в експлуатацію та подальшому їх обслуговуванні. Додаток  
03.05.2018 Проект Антикорупційної програми Міністерства фінансів України на 2018 рік Повідомлення про оприлюднення Проектом Антикорупційної програми Міністерства на 2018 рік визначено засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Міністерства які ґрунтуються на необхідності виявлення: групи основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності органів публічного сектору; ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв’язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень; типів фінансових порушень і недоліків. Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Звіт
02.05.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та до комісії з атестації" Повідомлення про оприлюднення Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та Порядок проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до комісії з атестації. Прийняття проекту постанови дозволить реалізувати норми Закону в частині визначення порядку проведення рейтингового голосування при обранні представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та до комісії з атестації. Додаток 1
Додаток 2
Звіт
26.04.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення пілотного проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей, призначених для реєстрації розрахункових операцій" Повідомлення про оприлюднення Мінфін напрацював проект Постанови для запровадження пілотного проекту, під час якого буде проведено вивчення та дослідну експлуатацію новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій, зокрема, удосконалених комп’ютерно-касових систем, програмних та програмно-технічних комплексів і їх можливість використання для розрахункових операцій.
Більше деталей за посиланням:https://goo.gl/v65wdv
Додаток Звіт
17.04.2018 Проект постанови Кабінету міністрів України Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності Повідомлення про оприлюднення Проект постанови підготовлено з метою приведення Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2000 № 419, у відповідність із ЗакономУкраїни від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень». Додаток Звіт
05.04.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів Українивід 26 червня 2014 року № 728" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено для приведення актів міністерства у відповідність із вимогами діючого законодавства, а саме із постановою Уряду від 22.07.2016 № 469, якою виключено із повноважень Міністерства здійснення нормативно-правового регулювання у сфері державного фінансового контролю.    
05.04.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 03 жовтня 2011 року № 1236" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено у зв’язку із приведенням актів міністерства у відповідність із
вимогами діючого законодавства, а саме із постановою Уряду від 22.07.2016 № 469, якою виключено із повноважень Міністерства здійснення нормативно-правового регулювання у сфері державного фінансового контролю.
   
05.02.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків" Повідомлення про оприлюднення Мета - приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким внесені зміни до пункту 100.13 статті 100 Податкового кодексу України у частині розмежування повноважень Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України. Додаток  
02.04.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Змін до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності Повідомлення про оприлюднення Для удосконалення та приведення
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій
підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських
організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної
власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 №
1213 (далі – Положення), у відповідність із законодавством України підготовлено
проект наказу. Проектом наказу вносяться зміни до Положення, зокрема, пропонується розділ
III доповнити новими абзацами
щодо відображення в бухгалтерському
обліку операцій, пов’язаних з орендою основних засобів та інших активів та з нарахуванням амортизації на них; доповнити новим розділом V щодо відображення в бухгалтерському обліку
операцій, пов’язаних з статутним капіталом
державного підприємства у разі приватизації.
Додаток  
28.02.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено на
виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 11.01.2018 № 404/2/1-18 щодо Плану
організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації
Закону України від 07.12.2017 року № 2245-VІІІ
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році».
Додаток 1
Додаток 2
 
23.02.2018 Проект Закону України "Провнесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про державне регулюваннявидобутку, виробництва і використаннядорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями зними" Повідомлення про оприлюднення Головна мета напрацьованого законопроекту - законодавчо забезпечити дерегуляцію господарської діяльності у сфері пробірного контролю та усунути надлишкові та дублюючі функції контролюючих органів у цій сфері.
Зокрема, законопроект:
- врегульовує повноваження органів контролю за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним каміння;
- посилює відповідальність суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- уточнює функції Міністерства як органу, на який покладено реалізацію державної політики у сфері державного пробірного контролю, із виключенням повноважень щодо здійснення ним контрольно-наглядових функцій. Докладніше про законопроект за посиланням:https://goo.gl/2yHWs5
   
14.02.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Провнесення змін до пункту 1 Порядку проведенняконтролюючими органами зустрічних звірок" Повідомлення про оприлюднення Проект акту розроблений Мінфіном разом з ДФС для приведення нормативно-правових актівКабінету Міністрів у відповідність до Закону України від 07.12.2017 року № 2245-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році».
Додатки  
09.02.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" Повідомлення про оприлюднення Докладніше про проект Постанови за посиланням: https://goo.gl/QF5bZJ Додатки  
07.02.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено з метою внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435. Додатки  
07.02.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплатиєдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено з метою внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449. Додатки  
01.02.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2018–2025 роки" Повідомлення про оприлюднення Проектом постанови передбачається затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2018–2025 роки та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня
2007 р. № 34 «Про затвердження Стратегії модернізації
системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки».
Додаток 1
Додаток 2
 
01.02.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 та з метою встановлення положень щодо складання та подання звітності розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування із застосуванням автоматизованої системи
подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України – АС «Є-Звітність».
Додатки 1   Додаток 2 Додаток 3  
30.01.2018 Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання власних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які здійснювали свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що обліковувались на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку України" Повідомлення про оприлюднення Проект Постанови передбачає визначення механізму використаннявласних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які здійснювалисвою діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,які обліковувалися на єдиному казначейському рахунку станом на день відключеннясистеми електронних платежів Національного банку України. Додаток  
19.01.2018 Проект Закону України «Про внесення змін додеяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму тафінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Повідомлення про оприлюднення Докладніше про законопроект за посиланням:https://goo.gl/KvbwXY Додаток  
18.01.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу розроблено з метою
нормативного врегулювання порядку відкриття рахунків для зарахування доходів до державного бюджету у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання
дохідної частини державного бюджету (рахунки для зарахування доходів до державного бюджету будуть відкриватись на балансі Державної казначейської служби України).
Додаток  
16.01.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" Повідомлення про оприлюднення У 2018 році Казначейством запроваджується централізована модель виконання дохідної частини бюджетів. Для цього необхідно визначити механізм відкриття рахунків для зарахування надходжень до місцевих бюджетів при такій моделі. У зв'язку з цим даним наказом вносяться деякі зміни до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938. Додатки  
05.01.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України" Повідомлення про оприлюднення Проект наказу спрямований на запровадження централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів. Зокрема, йдеться про відкриття рахунків на балансі Казначейства для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Додатки  
04.01.2018 Проект наказу Міністерства фінансів "Про внесення змін до положень про територіальні органів Державної казначейської служби України  Повідомлення про оприлюднення