Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Запроваджено дистанційне навчання внутрішніх аудиторів

Департаментом гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю за організаційної та технічної підтримки Департаменту інформаційних систем та технологій Міністерства фінансів України 14 січня 2020 року проведено перший вебінар на тему «Нові підходи до звітування про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту». Сучасні навчальні методи (дистанційне навчання) запроваджено Мінфіном на виконання рекомендацій, підготовлених за підсумками огляду загального стану розвитку та функціональної спроможності внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади, яка здійснювалася на виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки.

Участь у зазначеному заході взяли 130 працівників підрозділів внутрішнього аудиту із 62 державних органів. Під час вебінару розглянуто нові підходи до звітування про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту та роз’яснено основні зміни до форми звітності № 1-ДВА, внесені наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2019 року № 329, зокрема:

  • зміну акцентів основних показників форми звітності №1-ДВА, які на сьогодні повинні відображати результати роботи підрозділу внутрішнього аудиту з урахуванням зміни пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів;
  • відображення основних недоліків щодо організації та функціонування внутрішнього контролю, виявлених за результатами внутрішніх аудитів, та вжитих заходів щодо його удосконалення;
  • розкриття інформації про результативність внутрішнього аудиту (на прикладі впроваджених аудиторських рекомендацій, які мали найбільший вплив на вдосконалення системи управління, поліпшення внутрішнього контролю, підвищення ефективності виконання завдань і функцій, визначених актами законодавства, а також ефективності використання бюджетних коштів);
  •  відображення основних результатів проведених внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту, а також упроваджених протягом звітного періоду заходів, спрямованих на підвищення якості та вдосконалення діяльності з внутрішнього аудиту.

Запровадження дистанційного навчання в першу чергу дозволяє залучити більшу кількість учасників для забезпечення їх постійного професійного розвитку як однієї із передумов із удосконалення діяльності з внутрішнього аудиту. Водночас такий вид заходів не потребує залучення додаткових ресурсів на їх організацію, що надзвичайно важливо з огляду на кількість внутрішніх аудиторів, які працюють в державному секторі.

По завершенню заходу більшість учасників зазначили про актуальність і необхідність проведення таких навчальних заходів у майбутньому.