Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Парламент підтримав проєкти про вдосконалення адміністрування податків

Верховною Радою України у другому читанні прийнято проєкти законів про вдосконалення адміністрування податків та усунення окремих неузгодженостей у податковому законодавстві (№1209-1, №1210).

Запровадження нових стандартів сприятиме вдосконаленню процедури адміністрування податків та зборів, дотриманню принципу справедливості оподаткування, підвищить іміджевий рівень України у міжнародних відносинах.

 

В частині адміністрування податків зазначеними законопроєктами:

- запроваджено в межах Податкового кодексу України принцип винної відповідальності платника податку за податкові правопорушення;

- визначено вимоги щодо вмотивованості рішення контролюючих органів про накладення штрафів;

- закріплено перелік податкових правопорушень контролюючих органів.  Серед них недотримання процедури реєстрації платників податку чи порушення у сфері відшкодування ПДВ;

- закріплено матеріальну відповідальність органу за неправомірні діяння його посадових осіб та безвинну відповідальність контролюючих органів тощо.

 

В частині імплементації положень Плану дій BEPS зазначеними законопроєктами:

- запроваджено концепції оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній на рівні контролюючої особи;

- запроваджено трирівневу структуру документації для міжнародних груп компаній, яка включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл), глобальну документацію (майстер-файл) та звіт у розрізі країн (country-by-country reporting);

- імплементовано положення 8-10 кроків плану BEPS щодо контролю за розподілом функцій, ризиків та нематеріальних активів всередині групи компаній, вдосконалення правил для операцій з сировинними товарами шляхом виключення обмеження на застосовування виключно біржових котирувань певних бірж та надання можливості використовувати котирувальні ціни на такі товари;

- визначено порядок проведення процедури взаємного узгодження, що передбачає механізм подачі заяви на розгляд справи за процедурою взаємного узгодження, вимоги до такої заяви, порядок дій компетентного органу, тощо;

- запроваджено концепцію оподаткування прирівняних до дивідендів платежів, що передбачає коригування за методологією та процедурами, передбаченими для контролю за трансфертним ціноутворенням, при здійсненні операцій з нерезидентами.

 

В частині місцевих податків і зборів значеними законопроєктами:

- запроваджено уніфіковану форму інформації щодо ставок та пільг за всіма місцевими податками і зборами та порядку надання її органами місцевого самоврядування до контролюючих органів;

- скасовано обов’язок органів місцевого самоврядування щодо щорічного прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів;

- скасовано пільги по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території населених пунктів на лінії зіткнення;

- скасовано для платників І – ІІІ групи єдиного податку звільнення від сплати земельного  податок у разі провадження діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку).

 

Окрім того, законопроєкти вносять зміни у питаннях податку на доходи фізичних осібподатку на прибуток підприємств, рентної плати тощо.