Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Метою адміністративного реформування митних органів в рамках Нацстратегії є підвищення їх прозорості та ефективності

У рамках адміністративного реформування Державної митної служби, яке визначено в Національній стратегії доходів з метою інституційного посилення митних органів, заплановано впровадження низки важливих заходів.

По-перше, щодо антикорупційних ініціатив, передбачається реалізація Антикорупційної програми Державної митної служби та запровадження атестації митників, використання натільних відеокамер для відеофіксації виконання фізичного контролю товарів та спілкування з громадянами на кордоні.

По-друге, планується налагодження співпраці з бізнес-сектором. Оперативним кроком буде розвиток служби підтримки бізнесу (Help Desk), яка швидко реагуватиме на запити бізнесу. Це допоможе оцінювати та дотримуватись балансу між контролем і спрощенням митних процедур. Очікується на подальший розвиток та широке застосування програми спрощень для бізнесу, у тому числі Авторизованого економічного оператора (АЕО) та системи NCTS (Спільна транзитна система).

Третім аспектом є посилення міжнародного співробітництва. Воно передбачає обмін митною інформацією між країнами та спільний контроль на пунктах пропуску.

Четвертий напрям - це інституційний розвиток. Він включає підвищення зарплат митників до ринкового рівня, впровадження системи оцінки ефективності (KPI), а також удосконалення управління персоналом через контракти, ротацію та особисту відповідальність.

П’ятий аспект полягає у розвитку ІТ та технічного оснащення. Планується впровадження нових ІТ-рішень, сумісних з ЄС, оновлення системи митного оформлення, управління ризиками, а також оснащення пунктів пропуску сучасними технічними засобами, такими як сканери, ваги та системи відеонагляду тощо.

В цілому впровадження окреслених ініціатив дозволить зміцнити ефективність та прозорість митного адміністрування в Україні.